หนังสือชุดภาษาสนุกกับบุคคลสำคัญ

หนังสือ Big Book ชุดภาษาสนุกกับบุคคลสำคัญ ในโลกนี้ต่างมีประวัติศาสตร์การสร้างชาติ สร้างประเทศมาด้วยกันทุกยุคทุกสมัย สร้างมาด้วยความยากลำบาก ความอุตสาหะ ความอดทนของบรรพบุรุษ ที่ต้องอาศัยความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่และมีจิตอาสามุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง เป็นแบบอย่างที่ควรหยิบยกมาสอนคนรุ่นใหม่ ให้ทราบถึงคุณงามความดี เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีและศึกษาเรื่องราวความเป็นมาในแต่ละยุคสมัย หนังสือชุดนี้ได้รวบรวมประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญของประเทศไทยตั้งแต่ยุคก่อนสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน จำนวน 17 ท่าน 17 เรื่อง พร้อมกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านอีก 9 ประเทศ จัดทำในรูปแบบคำประพันธ์ร้อยกรอง

1 ชุดประกอบด้วย หนังสือเล่มใหญ่ 26 เล่ม

  • บุคคลสำคัญประเทศไทย 17  เล่ม

1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  2.พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  3.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  4.สมเด็จพระสุริโยทัย

5.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 6.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 7.ศรีธนญชัย  8.วีรชนค่ายบางระจัน

9.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 10.พระยาพิชัยดาบหัก 11.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

12.สุนทรภู่ 13.ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร 14.ท้าวสุรนารี 15.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

16.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 17.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  • บุคคลสำคัญประเทศอาเซียน 9  เล่ม

18. ประเทศบรูไน: สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญีฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์

19. ประเทศกัมพูชา: พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ, พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี, สมเด็จอัครมหาเสนาบดี

เดโซ ฮุน เซน   20. ประเทศอินโดนีเซีย: ซูการ์โน, ซูฮาร์โต, ซูซี่ ซูซานติ   21. ประเทศลาว: พระเจ้าฟ้างุ้ม, เจ้าสุภานุวงศ์,

ไกสอน พมวิหาน  22. ประเทศมาเลเซีย: เจ้าชายปาราเมิสวารา, ตนกู อับดุล ราห์มาน, ดร.มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด

23. ประเทศเมียนมาร์: พระเจ้าบุเรงนอง, นายพลออง ซาน, ออง ซาน ซูจี   24. ประเทศฟิลิปปินส์: โฮเซ ริซัล, รามอน แมกไซไซ, คอราซอน อากีโน  25. ประเทศสิงคโปร์: โทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์, ลี กวนยู, ลี เซียนลุง

26.ประเทศเวียดนาม: โฮจิมินห์, โว เหงียนเกี๊ยบ, ฟานวัน ข่าย

27.  ซีดี MP3  1 แผ่น บรรจุเสียงอ่านทำนองเสนาะ 42 เรื่อง และเรื่องย่อภาษาอังกฤษ 42 เรื่อง จาก 26 เล่ม

28.  Audio CD 1 แผ่น เพลงประกอบบุคคลสำคัญของชาติและอาเซียน 12 เพลง   29. กระเป๋าบรรจุ 

                       

ตัวอย่างเนื้อในหนังสือ

แต่งโดย อะกีบ สะไหน    ราคา 11,375.- บาท

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *