หนังสือชุดกาพย์กลอนช่วยจำคำสุภาพ

หนังสือชุดกาพย์กลอนช่วยจำคำสุภาพ นี้เป็นการนำลักษณะคำสามัญและคำสุภาพของหมวดพืช อาหารสัตว์และทั่วไป บางคำมานำเสนอ โดยในแต่ละหมวดจะเสนอในรูปแบบกลอนสี่ กลอนหกและกาพย์ยานี ๑๑ประพันธ์ขึ้นตามคุณลักษณะเฉพาะของคำสามัญและคำสุภาพนั้น ๆ ซึ่งในคำสามัญ จะมีศัพท์ภาษาอังกฤษเสริม   พร้อมคำแปลเป็นการบูรณาการ เพื่อเพิ่มความรู้สอดแทรกทางภาษาเข้าไปอีกทางหนึ่ง พร้อมภาพประกอบสี่สี

(ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร)

1 ชุด ประกอบด้วย

1. หนังสือเล่มใหญ่กาพย์กลอนช่วยจำคำสุภาพ: หมวดพืช

2. หนังสือเล่มใหญ่กาพย์กลอนช่วยจำคำสุภาพ: หมวดสัตว์

3. หนังสือเล่มใหญ่กาพย์กลอนช่วยจำคำสุภาพ: หมวดอาหารและทั่วไป

4. หนังสือเล่มใหญ่กาพย์กลอนช่วยจำคำสุภาพ: หมวดทั่วไป

5. แผนการสอนพร้อมแบบฝึก

6. บัตรคำ 40 แผ่น

7. กระเป๋าผนัง สำหรับบรรจุและเป็นอุปกรณ์ช่วยสอน

ตัวอย่างเนื้อในหนังสือ

แต่งโดย วรรณี ชาญชิต ราคาชุดละ 3,475 บาท

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *